Upadłość / Restrukturyzacja Długu

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem utraty płynności finansowej, co może skutkować niemożliwością regulowania zobowiązań. Niejednokrotnie taka sytuacja powstaje na skutek okoliczności, na które przedsiębiorca nie miał wpływu.

Prawnicy Brudkowski i Wspólnicy mają doświadczenie w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, zarówno poprzez negocjowanie spłat istniejącego zadłużenia z wierzycielami, jak i redukcję kosztów prowadzonej działalności, w szczególności poprzez zmniejszenie zatrudnienia. Niezależnie od procesów restrukturyzacyjnych nasi prawnicy posiadają znaczące doświadczenie w poszukiwaniu dla dłużnika ochrony prawnej przewidzianej prawem naprawczym lub upadłościowym. Dla naszych klientów przygotowujemy między innymi dokumentację na potrzeby wniosków o ogłoszenie upadłości, a także, reprezentując dłużników oraz wierzycieli, sprawujemy nadzór nad toczącym się postępowaniem.