Wydarzenia

Podziękowania dla BiW za pomoc pro publico bono

Mec. Bartosz Kaczmarski i Mec. Robert Sagan przygotowali na zamówienie organizacji społecznej opinię prawną dot. zasad finansowania akcji bezpłatnego doradztwa i badań w zakresie HIV/AIDS przez jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku argumentacji zawartej w analizie prawnej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych UM Warszawy zmieniło warunki konkursu i objęło finansowaniem również pracę pielęgniarek w punktach anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV. Cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy udzielić wsparcia organizacjom zajmującym się ważnym społecznie problemem walki z HIV/AIDS.

Oświadczenie pełnomocników prawnych reprezentujących Panią Monikę Olejnik w postępowaniu przeciwko redaktorowi naczelnemu i wydawcy „wSieci”

Oświadczenie pełnomocników prawnych reprezentujących Panią Monikę Olejnik w postępowaniu przeciwko redaktorowi naczelnemu i wydawcy „wSieci”: W nawiązaniu do nieprawdziwych informacji dotyczących Pani Moniki Olejnik, które w ostatnim czasie ukazały się w mediach informujemy: Nie jest prawdą , że Pani Monika Olejnik żąda, by Sąd definitywnie zakazał tygodnikowi „wSieci” dalszych publikacji na Jej temat. W imieniu Pani Moniki Olejnik złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie roszczeń, w efekcie którego Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał usunięcie spornego, zmanipulowanego zdjęcia Moniki Olejnik ze strony internetowej tygodnika „wSieci”. Z uwagi na powtarzające się ataki na dobra osobiste Pani Moniki Olejnik, wystąpiliśmy również - wyłącznie na czas procesu sądowego – z żądaniem powstrzymania się od publikacji dotyczących m.in. biografii Pani Moniki Olejnik. Tego żądania zaproponowanego na czas procesu sądowego Sąd nie uwzględnił. Kancelaria Brudkowski i Wspólnicy.

Mec. Robert Sagan - arbitrem Komisji Prawa Autorskiego

Komisja Prawa Autorskiego to organ przewidziany ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tych tabel.

Brudkowski i Wspólnicy dołącza do ABL

ABL - Alliance of Business Lawyers – to stowarzyszenie firm prawniczych zlokalizowanych w Europie, Amerykach i innych częściach świata. ABL jest wszędzie tam gdzie klienci potrzebują porady prawnej lub podatkowej. ABL to znakomita platforma dla klientów zajmujących się biznesem międzynarodowym. Nasze doświadczenie w połączeniu z afiliacją z Integra International, jednym z czołowych stowarzyszeń doradców podatkowych i konsultantów biznesowych, plasuje ABL w awangardzie międzynarodowych organizacji prawniczych.