News

Prawnicy Kancelarii zaangażowani w sprawę przeciwko naruszaniu praw autorskich za pośrednictwem portalu internetowego www.chomikuj.pl

Prawnicy Kancelarii reprezentują Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. w sprawie związanej z nielegalnym kopiowaniem utworów za pośrednictwem portalu internetowego chomikuj.pl, umożliwiającego odpłatne pobieranie plików, zamieszczanych na tym portalu przez jego użytkowników. W imieniu Wydawnictwa zostało w tej sprawie złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właściciela portalu www.chomikuj.pl. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa – Żoliborz. Niezależnie od postępowania karnego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. – w ramach Polskiej Izby Książki, której jest członkiem, przygotowuje się do wystąpienia z bezprecedensowym w Polsce pozwem zbiorowym w tej sprawie. Z ramienia Kancelarii sprawę prowadzi mecenas Robert Sagan.

Wygrany proces Moniki Olejnik i Radia ZET w sprawie z powództwa Jerzego Targalskiego

Uprzejmie informujemy, ze Monika Olejnik i Radio ZET, reprezentowani przez prawników z kancelarii Brudkowski i Wspólnicy – Mec. Roberta Sagana i Mec. Tomasza Gałczyńskiego, po niemal dwóch latach procesu prawomocnie wygrali w procesie wytoczonym im przez byłego wiceprezesa Polskiego Radia S.A., Jerzego Targalskiego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 10 czerwca 2010 roku, oddalił apelację Jerzego Targalskiego od wyroku Sądu I instancji, który również oddalił jego powództwo przeciwko Monice Olejnik oraz Radio ZET sp. z o.o. (obecnie ZET Premium sp. z o.o.) o ochronę dóbr osobistych zasądzając na rzecz pozwanych koszty postępowania.

U podstaw pozwu leżała audycja Moniki Olejnik na antenie Radia ZET pt.: „Siódmy dzień tygodnia” z 15 kwietnia 2007 roku, w której pozwana dziennikarka prosiła zaproszonych gości o ustosunkowanie się do opisanych na łamach Gazety Wyborczej w artykule Agnieszki Kublik okoliczności w jakich powód, będąc wiceprezesem Polskiego Radia, informował pracownice radia, w szczególności M. Szabłowską i E. Porycką o rozwiązaniu umowy o pracę, używając obraźliwych określeń: „wokół widzę same stare kobiety”, czy „złogi gierkowsko-gomułkowskie”.

Jerzy Targalski zażądał w pozwie od Moniki Olejnik obszernych przeprosin na łamach dzienników „Gazeta Wyborcza” oraz „Rzeczpospolita”, a także na antenie Radia ZET. Ponadto, powód domagał się od wszystkich pozwanych solidarnie zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 20.000 zł.

Sąd Apelacyjny w ustnym uzasadnieniu wyroku w pełni podzielił stanowisko prawników pozwanych. Sąd Apelacyjny podkreślił spełnienie przez Monikę Olejnik wymogu rzetelności dziennikarskiej, działanie w ochronie interesu społecznego oraz prawdziwość spornych informacji i niewiarygodność dowodów przeciwnych w świetle całokształtu okoliczności sprawy, które zostały wyjaśnione w toku postępowania dowodowego.

Wyrok jest prawomocny.
 

Prawnicy Kancelarii w obronie wolności słowa

Kancelaria Brudkowski i Wspólnicy sp. j. podjęła się obrony dziennikarza Radia ZET Mariusza Gierszewskiego, któremu Prokuratura Okręgowa w Krakowie postawiła zarzut ujawnienia materiałów ze śledztwa w sprawie przecieku w tzw.: „aferze gruntowej”, która zakończyła się upadkiem rządu Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku. W obronę dziennikarza zaangażowani są mecenasi Robert Sagan i Tomasz Gałczyński.

Dziennikarz podczas przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie nie przyznał się do winy, odbierając działania organów ścigania jako próbę ograniczania wolności słowa i represjonowania dziennikarzy. Sprawa Mariusza Gierszewskiego wzbudziła powszechną debatę publiczną w której swoje zaniepokojenie działaniami wymierzonymi w dziennikarza Radia ZET wyrazili m.in.: Prezydent RP Lech Kaczyński, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Jan Kochanowski, a także środowisko dziennikarskie. Sprawą zainteresowała się również Prokuratura Krajowa.

Informujemy, że z sukcesem zakończyliśmy sprawę redaktora M. Gierszewskiego – prokuratura umorzyła śledztwo.