News

Fronda przeprasza Monikę Olejnik za „Resortowe dzieci”

Fronda PL Sp. z o.o. – wydawca książki „Resortowe dzieci – media” opublikowała w mediach przeprosiny Pani Moniki Olejnik za naruszenie jej dóbr osobistych.

Publikacja przeprosin to efekt ugody sądowej w sprawie o ochronę dóbr osobistych prowadzonej w imieniu Pani Moniki Olejnik przez prawników Kancelarii – Mec. Roberta Sagana i Mec. Tomasza Gałczyńskiego.

W załączeniu przedstawiamy przeprosiny opublikowane na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.

Podziękowania dla BiW za pomoc pro publico bono

Mec. Bartosz Kaczmarski i Mec. Robert Sagan przygotowali na zamówienie organizacji społecznej opinię prawną dot. zasad finansowania akcji bezpłatnego doradztwa i badań w zakresie HIV/AIDS przez jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku argumentacji zawartej w analizie prawnej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych UM Warszawy zmieniło warunki konkursu i objęło finansowaniem również pracę pielęgniarek w punktach anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV. Cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy udzielić wsparcia organizacjom zajmującym się ważnym społecznie problemem walki z HIV/AIDS.

Oświadczenie pełnomocników prawnych reprezentujących Panią Monikę Olejnik w postępowaniu przeciwko redaktorowi naczelnemu i wydawcy „wSieci”

Oświadczenie pełnomocników prawnych reprezentujących Panią Monikę Olejnik w postępowaniu przeciwko redaktorowi naczelnemu i wydawcy „wSieci”: W nawiązaniu do nieprawdziwych informacji dotyczących Pani Moniki Olejnik, które w ostatnim czasie ukazały się w mediach informujemy: Nie jest prawdą , że Pani Monika Olejnik żąda, by Sąd definitywnie zakazał tygodnikowi „wSieci” dalszych publikacji na Jej temat. W imieniu Pani Moniki Olejnik złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie roszczeń, w efekcie którego Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał usunięcie spornego, zmanipulowanego zdjęcia Moniki Olejnik ze strony internetowej tygodnika „wSieci”. Z uwagi na powtarzające się ataki na dobra osobiste Pani Moniki Olejnik, wystąpiliśmy również - wyłącznie na czas procesu sądowego – z żądaniem powstrzymania się od publikacji dotyczących m.in. biografii Pani Moniki Olejnik. Tego żądania zaproponowanego na czas procesu sądowego Sąd nie uwzględnił. Kancelaria Brudkowski i Wspólnicy.

Robert Sagan, partner, appointed to the Copyright Committee

The Copyright Committee is the body provided for by the act on copyright and neighboring rights. The Committee’s role is to review and accept the fees for collective management of copyright and neighboring rights as well as reviewing disputes over those fees.